Web Design, Professional Website Design & Development

Τι είναι δυναμική ιστοσελίδα;

Οι ιστοσελίδες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: στατικές και δυναμικές. Δυναμικές είναι οι ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόμενο παράγεται δυναμικά, δηλαδή δεν προϋπάρχει, αλλά "συντίθεται" τη στιγμή που κάποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Για τη σύνθεση μιας δυναμικής ιστοσελίδας, ο server επεξεργάζεται κάποια στοιχεία και παράγει το περιεχόμενο της σελίδας. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιείται μια γλώσσα προγραμματισμού, καθώς και αποθηκευμένες πληροφορίες από μια βάση δεδομένων.

Τι διαφορές έχουν οι δυναμικές και οι στατικές ιστοσελίδες;

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων είναι οτι οι δεύτερες έχουν μεγαλύτερο κόστος ανάπτυξης στην αρχή, αλλά καθιστούν πολύ πιο εύκολη, γρήγορη και φθηνή την προσθήκη υλικού και την ανανέωση μιας ιστοσελίδας από τη στιγμή που αυτή θα δημιουργηθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δυναμικές ιστοσελίδες να ενδείκνυνται για την κατασκευή μέτριων εως μεγάλων σε όγκο ιστοσελίδων, ενώ για πολύ σύνθετες ιστοσελίδες (π.χ. ηλεκτρονικά καταστήματα, news portals) αποτελεί τη μόνη πραγματοποιήσιμη λύση.

Τι κάνει τη διαχείρηση μιας δυναμικής ιστοσελίδας τόσο πιο εύκολη;

Εγκατεστημένο "πίσω" από μια δυναμική ιστοσελίδα βρίσκεται ένα πρόγραμμα που ονομάζεται "Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου" (γνωστό και ως CMS στη γλώσσα της πληροφορικής), το οποίο ενσωματώνει έναν επεξεργαστή κειμένου καθώς και λογισμικό για τον έλεγχο των μενού και άλλων στοιχείων της σελίδας. Οι πληροφορίες και οι αλλαγές που γίνονται σε αυτές αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, απ' όπου και "διαβάζονται" για τη σύνθεση της τελικής σελίδας. Με άλλα λόγια χρειάζονται λιγότερες εώς καθόλου επεμβάσεις στον "κώδικα" της σελίδας, άρα και λιγότερος χρόνος για την ανανέωσή της.

Δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις -μήπως με συμφέρει καλύτερα να έχω μια στατική ιστοσελίδα;

Γενικά είναι ελάχιστες οι ιστοσελίδες που συμφέρει να κατασκευαστούν στατικά. Η προσθήκη νέου υλικού, η ανανέωση του ήδη υπάρχοντος, μελλοντικές διαφοροποιήσεις στη διάταξη του περιεχομένου, βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης, όλα αυτά γίνονται πολύ πιο εύκολα και φθηνά, αν η ιστοσελίδα σας είναι δυναμική. Έτσι, κάτι που είναι φαινομενικά ακριβότερο, μπορεί τελικά να αποτελεί την πιο συμφέρουσα λύση, ακόμη και για τις δικές σας ανάγκες...

Πόσο χρόνο χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να ολοκληρωθεί;

Εξαρτάται από την ιστοσελίδα. Π.χ. ένα ηλεκτρονικό κατάστημα σίγουρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο από μια απλή σελίδα με 3-4 ενότητες. Σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα ολοκλήρωσης παίζουν πολλοί παράγοντες, όπως π.χ. αριθμός γλωσσών της σελίδας, αν είναι επαρκές το ηλεκτρονικό υλικό (φωτογραφίες / κείμενα / πληροφορίες) που θα δώσει ο πελάτης στον κατασκευαστή, αν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις κ.α. Σε γενικές γραμμές, μια ιστοσελίδα μπορεί να χρειαστεί από μία εβδομάδα μέχρι και δύο μήνες για να ολοκληρωθεί.

Πώς επιλέγω τη διεύθυνση της ιστοσελίδας μου;

Συνήθως η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι η επωνυμία της επιχείρησης (αν πρόκεται για επαγγελματική) ή του προσώπου (αν πρόκεται για προσωπική ιστοσελίδα), ή κάτι σχετικό με το περιεχόμενο της. Π.χ. μια σελίδα που έχει ως αντικείμενο την πώληση μαιζονεττών που βρίσκονται στην Σύρο, μπορεί να έχει τη διεύθυνση www.siros-maisonettes.gr. Η κατάληξη ".gr" στη διεύθυνση του ιστότοπου αντιστοιχεί στην Ελλάδα και συνήθως χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις ή πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο. άλλες εναλλακτικές καταλήξεις είναι:

  • .com (=commercial, δηλ. εμπορική)
  • .org (=organisation, δηλ. οργανισμός -κάποτε για χρήση μόνο από μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τώρα πια είναι ελεύθερο)
  • .net (=network, δηλ. δίκτυο -χρησιμοποιείται συνήθως όπου το .com δεν είναι διαθέσιμο)
  • .eu (=European Union. Προτείνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  • Επίσης είναι δυνατοί και συνδυασμοί των .com, .net και .org με κατάληξη το .gr -όπως π.χ. www.siros-maisonettes.com.gr
  • Για μια πλήρη λίστα καταλήξεων για διευθύνσεις ιστοσελίδων δείτε τη σχετική σελίδα του Wikipedia.

Γενικά, καλό είναι η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας να είναι σχετικά σύντομη καθώς και να έχει κάποιο νόημα, αλλιώς απομνημονεύεται δύσκολα και πιθανό να επηρεαστεί η επισκεψιμότητά της έτσι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζοί λατινικοί χαρακτήρες (a-z), αριθμοί (0-9) και συγκεκριμένα σύμβολα. Ενώ είναι δυνατή η χρήση και Ελληνικών χαρακτήρων, δε συνίσταται...

Μπορώ αργότερα να αλλάξω τη διεύθυνση της ιστοσελίδας μου;

Ναι, η αλλαγή της διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας είναι δυνατή, αλλά δε συνίσταται, αφού θα είναι αρκετοί αυτοί που θα έχουν προσθέσει στα "Αγαπημένα" (Favorites ή Bookmarks) τους συντόμευση προς την ήδη υπάρχουσα διεύθυνση, καθώς επίσης οι μηχανές αναζήτησης θα χρειαστούν αρκετό καιρό για να την εμφανίζουν πάλι στα αποτελέσματά τους.
Αυτό που προτείνεται είναι να διατηρηθεί η παλιά διεύθυνση ώστε να οδηγηθεί ο επισκέπτης στην νέα διεύθυνση. Ο μηχανισμός που χρησιμοποιούμε είναι μέσω του .htaccess δηλαδή ένα αρχείο του server, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να φθάσει στην νέα Ιστοσελίδα, χρησιμοποιοώντας είτε την παλιά, είτε την καινούργια διεύθυνση. Το Redirect μέσω του htaccess είναι το πλέον Seo Friendly είδος Redirect.

Έχω ήδη μια στατική ιστοσελίδα που μου αρέσει, μπορεί να αναβαθμιστεί σε δυναμική;

Και βέβαια! Η αναβάθμιση μιας ήδη υπάρχουσας στατικής σελίδας σε δυναμική είναι απόλυτα εφικτή, από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμα τα αρχεία και ο κώδικας της. Η αναβάθμιση αυτή θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στα περιεχόμενα του ιστότοπου σας χωρίς εξωτερική βοήθεια ή ειδικές γνώσεις, αλλά και να κάνετε μελλοντικές επεκτάσεις σε αυτόν με μεγαλύτερη ευκολία. Αν ενδιαφέρεστε για μία τέτοιου είδους αναβάθμιση, επικοινωνήστε μαζί μας!