Δημιουργία Εταιρικής Παρουσίασης

Υπηρεσίες Σχεδίασης Εταιρικών Παρουσιάσεων

 • Σύντομες εταιρικές παρουσιάσεις

  με χρήση κειμένων, φωτογραφιών, ήχου, κίνησης, αλλά και videos, για προβολή τους σε Οθόνες και  βίντεο-προβολείς.
 • Εκτενείς εταιρικές παρουσιάσεις

  περιέχουν πλήθος στοιχείων για την εταιρία σας, καθώς και το σύνολο τον προϊόντων - υπηρεσιών που παρέχετε, για προβολή τους σε Οθόνες και  βίντεο-προβολείς. Παράδοση Εταιρικού CD με αρχείο .exe για windows και .dmg για mac περιβάλλον.

Εταιρική παρουσίαση για Εκθέσεις, Συνέδρια κα.
από
250

Εφαρμογές Multimedia, Video, Conference Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημιουργία και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Multimedia Εφαρμογές, Δημιουργία Quiz, Interactive Applications

 • Δημιουργία Quiz

  με στατική απεικόνιση ερωτήσεων - απαντήσεων, χρήση ήχου basic animation, για προβολή τους σε Οθόνες, Εκθέσεις και Συνέδρια.
 • Interactive Applications

  με απεικόνιση ερωτήσεων και επιλογή απαντήσεων από τον χρήστη, χρήση ήχου Fade ή Motion Animation και Ειδικά Εφέ, για προβολή τους σε Οθόνες, Εκθέσεις και Συνέδρια.

Δημιουργία Quiz για Εκθέσεις, Συνέδρια κα.
από
300

Interactive Applications, Quiz Επικοινωνήστε μαζί μας