Εταιρική Ταυτότητα

Εταιρική Ταυτότητα από την Re:fresa

Εταιρική Ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα είναι η φυσική αποτύπωση της μάρκας. Αυτή η ταυτότητα περιλαμβάνει το λογότυπο και στοιχεία υποστήριξης τα οποία περιγράφονται από μια ομάδα κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες συλλέγονται σε ένα Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας. Το Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας προσδιορίζει παλέτες, τα χρώματα του λογότυπου, γραμματοσειρές, την οπτική οργάνωση των σελίδων και άλλες μεθόδους, για να διατηρηθεί η οπτική συνέχεια και αναγνώριση του εμπορικού σήματος σε όλες τις φυσικές εκδηλώσεις του ίδιου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Logo Design Background Logo Design Background