Επιμέλεια εκδόσεων, βιβλίων, περιοδικών κτλ.

Γραφιστική, Graphic Design, βιβλία, περιοδικά από την Re : fresa

περιοδικά, εφημερίδες

Κερδίστε χρήματα σήμερα, με την ειδική προσφορά της Re:fresa. Μπορούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο βιβλίο σελιδοποιημένο με τα πιο εξελιγμένα προγράμματα σελιδοποίησης εντύπων (In Design, QuarkXPress) μεταφέροντας το δικό σας υλικό, σε οποιαδήποτε μορφή και αν βρίσκεται.

σελιδοποίηση

βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδας
από
10€/σελ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναλαμβάνουμε το στήσιμο εφημερίδας, σελιδοποίηση περιοδικών, βιβλίων, σελιδοποίησης, επεξεργασίας φωτογραφίας. Αν επιθυμείτε την ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού ή βιβλίου, προσφέρουμε έκδοση σε PDF format με ρεαλιστικό γύρισμα σελίδων (e-book, e-zine).