Τελευταία Projects



Logo Palmos Dance v6


Σχεδιασμός Λογοτύπου για τον ΠΑΛΜΟΣ, Παραδοσιακός Λαογραφικός Μορφωτικός Σύλλογος, όπου παραδίδονται μαθήματα παραδοσιακού χορού. O ΠΑραδοσιακός Λαογραφικός ΜΟρφωτικός Σύλλογος ιδρύθηκε με βάση τις αρχές της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε όλα τα επίπεδα όπως είναι αυτά του χορού, της μουσικής, της ενδυματολογίας, του τραγουδιού, των ηθών και εθίμων. Έτσι στην Refresa προσπαθήσαμε να απεικονήσουμε όλα τα παραπάνω στο σχεδιασμό λογοτύπου του ΠΑΛΜΟΣ .


logos Palmos Dance design layouts

21/10/2021

Viewed 3828 times